Ohlédnutí za konferencí 2016

7. ročník mezinárodní stomatologické konference 2016 Olomouc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Konference „Víme jak na zubní kaz“ 2016 je již sedmou v pořadí, kterou Arak o.p.s. pořádá spolu s partnery. Při procházce archivem, který bude v rámci doprovodného programu ke zhlédnutí, jsem si uvědomil sílu času.
V prvním roce života 2010 byl Arak o.p.s. „novorozencem“ se všemi vlastnostmi, co toto údobí charakterizuje. Hledání, poznávání, dělání chyb, ale i získávání nových poznatků, přátel a spolupracovníků. Dnes, v sedmém roce života, je Arak již človíčkem, který zkušenosti, získané od mnoha moudrých kolegů a nepřeberné množství odborných informací zúročil až k dnešnímu, sedmému ročníku naší konference.

Snad mohu konstatovat, že každý ročník byl tak trochu jiný. V předchozích letech jsme se setkávali na akademické půdě Lékařské fakulty UP v Olomouci, za což chci velmi poděkovat akademickému vedení fakulty a vedení FN Olomouc. Doprovodné programy byly plné různé zábavy, vzpomeňme například na večer s karikaturisty, plný tance, ale také pomoci jiným, na příkladu loňské pomoci CZECH HOSPITAL V BALISTANU.

Letošní ročník se tak trochu vymyká tradici. Už to, že se koná na půdě Fakulty tělesné kultury, svědčí o tom, že Vám chceme připravit i potěšení z pohybu. Heslem této fakulty je “Radost z pohybu“. Proto i doprovodný program by se měl vyvíjet v duch tohoto hesla. Máte všichni jedinečnou možnost zažít vše, co AC BALUO nabízí na svou kůži a to týden před slavnostním zahájením oficiálního provozu. Organizátoři doprovodného programu se snažili, „ušít“ jeho obsah na naši, po tělesné stránce náročnou profesi. Doufám spolu s nimi, že se někteří z Vás stanou i dlouhodobými členy AC BALUA, a „Radost z pohybu“ bude vaším mottem i v letech budoucích. Chci závěrem poděkovat všem přednášejícím, kteří se na tuto konferenci těší a nezištně se jí opakovaně zúčastňují, partnerským firmám, svým dosavadním spolupracovníkům a to zejména paní docentce Novákové, jejíž výkon ve funkci vědecké sekretářky je obdivuhodný. Dále chci poděkovat mému příteli, panu docentu Špidlenovi, za absolutní podporu celé zubní kliniky. Rovněž Honza Malý, jako technický ředitel konference byl vždy platným pomocníkem a konečná vizualizace konference je i jeho zásluha.

Konference by se však doposud nemohla konat bez podpory představitelů Olomouckého kraje, jelikož se zatím vždy konala s jeho finančním přispěním. Projekt MANDALA, jehož je konference součástí, byl vždy zařazen mezi významné projekty kraje. Proto i na tato místa směřuje naše veliké poděkování. Spolu s tradičními mediálními partnery TV ZIPP a deníkem PRÁVO jsme v rámci doprovodného programu připravili retrospektivu našich akcí od roku 2011. Doufám, že na její zhlédnutí Vám zbyde trochu času.

Těším se na setkání s Vámi všemi a do letošního ročníku Vám kromě mnoha odborných zážitků přeji i onu radost z pohybu.

MUDr. Ladislav KOROTVIČKA
prezident konference ⁄ ředitel Arak o.p.s. Olomouc

Abstrakta 2016

Program konference 2016

POŘADATELÉ

  • Arak o.p.s.
  • Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci
  • Fakulta tělesné kultury UP

Hlavní partner

PODPORUJÍ NÁS