VYCHUTNEJTE SI SENIORSKÁ LÉTA

Záměrem projektu je smysluplné propojení několika oblastí péče o seniory, které s ohledem na systém zdravotní péče, budoucí demografický vývoj, stav veřejných rozpočtů a vývoj důchodového systému z dlouhodobého hlediska může napomoci ke zlepšení orálního zdraví a posilování kognitivní kondice této cílové skupiny.


 

Na projektu se podílí Arak, o.p.s., Univerzita Palackého v Olomouci a Akademi trénování paměti Donasy, s.r.o. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.

Projekt nabízí dlouhodobé řešení

  • Aktuální informace o problematice a produktech
  • Praktická školení personálu i klientů
  • Rozšíření množství kvalitní zdravotnické zubní péče
  • Zapojení studentů zubního lékařství do ošetřování seniorů již během studia
  • Rozšíření zájmu o tuto problematiku mezi další zubní lékaře (síťování projektu)
  • Z pohledu financování je z hlediska zubní péče z velké části samofinancovatelný (veřejné zdravotní pojištění)

PODPORUJÍ NÁS