Ohlédnutí za konferencí 2017

8. ročník mezinárodní stomatologické konference 2017 Olomouc

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po roce se opět setkáváme na olomoucké akademické půdě. Stejně, jako v mnoha předchozích letech, si i letos budeme vyměňovat nejnovější poznatky z našeho oboru a budeme se zabývat tématy, která jsou pro organizaci a provoz našich zdravotnických zařízení nesmírně důležitá.

Tyto poznatky uslyší účastníci konference z úst nejpovolanějších.

Letošní ročník konference je trošku jiný nežli ročníky předchozí. Výrazně více přitáhl pozornost našich budoucích nástupců – studentů zubního lékařství ze všech koutů České i Slovenské republiky.

Jim především je určen i výběr témat konference. Rovněž koncepce celé akce, rozdělení do odborných bloků, má zvýšit její atraktivitu. Letos poprvé je samostatný blok věnován dentálním hygienistkám, sestrám a studentům, majícím zájem o týmovou spolupráci s lékařem. Formu spolupráce lékaře a dentální hygienistky považuji za nejlepší možnou s ohledem na prospěch našich klientů.

Vědomí, že naše úsilí není motivováno pouze našimi ambicemi, finanční odměnou, ale především zájmem o spokojenost našich klientů, se však někdy ztrácí v každodenním pracovním procesu.

Ztrácí se sociální cítění, empatie vůči individuálním problémům našich klientů, býváme mnohdy v časové tísni. Koncept týmové spolupráce, který se všemi předchozími konferencemi táhne jako červená nit, je, dle mého názoru, stále minoritním.

Proto, pokud mluvím za svou osobu, chci apelovat na své mladé kolegy, aby spokojenost klienta byla nadřazena prospěchu vlastnímu.

MUDr. Ladislav Korotvička

ředitel Arak o.p.s

Videoreportáž z konference

Abstrakta 2017

Program konference 2017

POŘADATELÉ

  • Arak o.p.s.
  • Klinika zubního lékařství Fakultní nemocnice a Univerzity Palackého v Olomouci

Hlavní partner

PODPORUJÍ NÁS